Asetuksen (EU) N:o 908/2014 37 artiklan 2 kohdan mukainen tiedonanto maataloustukirahaston ja maaseuturahaston tilien tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä muodostetun sovitteluelimen kokoonpanosta

 
FREE EXCERPT

20.9.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 316/6

Sovitteluelimen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja: Herman HOOYBERGHS — nimitetään uudelleen ajanjaksoksi 1.8.2019–31.7.2020

— nimitetään ajanjaksoksi 1.8.2019–31.7.2022

— nimitetään ajanjaksoksi 1.8.2019–31.7.2022

— nimitetään uudelleen ajanjaksoksi 1.8.2019–31.7.2020

— nimitetään uudelleen...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL