Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 26.6.2019 – W.Ż. (Asia C-487/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/4

Oikeudenkäyntikieli: puola

Sąd Najwyższy

Valittaja: W.Ż.

Muu osapuoli: Prokurator Prokuratury Krajowej Bożena Górecka

Onko [SEU] 2 artiklaa, [SEU] 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa sekä [SEU] 19 artiklan 1 kohdan toista alakohtaa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan ja [SEUT] 267 artiklan kanssa, tulkittava siten, että sellainen tuomioistuin ei ole riippumaton ja puolueeton, etukäteen laillisesti perustettu tuomioistuin unionin oikeudessa tarkoitetulla tavalla, jonka yhden tuomarin kokoonpanoon kuuluu henkilö, joka on nimitetty tuomarin virkaan rikkomalla vakavasti tuomareiden nimittämistä koskevia jäsenvaltion oikeuden sääntöjä, erityisesti koska tämä henkilö on nimitetty...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL