Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisen valtiontuen hyväksyminen Tapaukset, joita komissio ei vastusta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

 
FREE EXCERPT

20.9.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 317/1

Päätöksen tekopäivä 08.07.2019 Tuen numero SA.51613 (2019/N) Jäsenvaltio Luxemburg Alue — — Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) Prolongation du régime en faveur du transport combiné au Luxembourg Oikeusperusta Projet de Loi (Loi du 26 mai 2016 relatif à la promotion du transport combiné) Toimenpidetyyppi Ohjelma — Tarkoitus Alakohtainen kehitys Tuen muoto Suora avustus Talousarvio Kokonaistalousarvio: EUR 44 (miljoonaa) Tuen intensiteetti 30 % Kesto saakka 31.12.2022 Toimiala Rautateiden tavaraliikenne, Sisävesiliikenteen tavarakuljetus Tuen myöntävän viranomaisen nimi ja osoite Ministère de la Mobilité et des Travaux publics (Ministère du Développement et des Infrastructures) 4, Place de l'Europe, L-1499 Luxembourg Muita tietoja —

Päätöksen koko teksti, josta on poistettu luottamukselliset tiedot, on saatavissa todistusvoimaisella kielellä Internet-osoitteesta:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.

Päätöksen tekopäivä 31.07.2019 Tuen numero SA.53135 (2019/N) Jäsenvaltio Kreikka Alue ELLADA 107 artiklan 3 kohdan a alakohta,107 artiklan 3 kohdan c alakohta Nimike (ja/tai tuensaajayrityksen nimi) Ultrafast Broadband Infrastructure Scheme Oikeusperusta Law 4070/2012 (Official Governmental Gazette 82/Α) on ‘Provisions for Electronic Communications, Transport, Public Works and Other Provisions’ (as amended); Act for Public-Private Partnerships (PPP) (Act 3389/2005, as amended); Law 4413/2016 ‘On the award of concession contracts — Alignment with Directive 2014/23/EU’; Law 4412/2016 (Official Governmental Gazette 147A); Decision of the PPP Inter-Ministerial Committee of 17 January 2019, published on “Transparency Portal” (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), (ΑΔΑ) no Ω6ΩΥ465Χ18-ΘΘ1; Request for Proposals (Request for Expression of Interest) as approved by the Minister of Digital Policy Telecommunication and Media (Decision ref no. 377-B 20/5/2019 and modified by Decision ref. no 1439 30/5/2019)...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL