Kanne 20.8.2019 – The KaiKai Company Jaeger Wichmann v. EUIPO (Voimistelu- tai urheilulaitteet) (asia T-579/19)

 
FREE EXCERPT

7.10.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 337/21

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Kantaja: The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR (München, Saksa) (edustaja: asianajaja J. Hellmann-Cordner)

Vastaaja: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Riidanalainen malli: Yhteisömallia koskeva yhteinen hakemus (Voimistelu- tai urheilulaitteet) – Rekisteröintihakemus nro 5807 179-0001-0012

Riidanalainen päätös: EUIPO:n kolmannen valituslautakunnan 13.6.2019 asiassa R 573/2019-3 tekemä päätös

Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— kumoaa vastaajan 16.1.2019 antaman ratkaisun siltä osin kuin yhteisömallin nro 5807179-0001-0012 etusijaa ei ole tunnustettu; tunnustamaan väitetyn...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL