Oikaisu matkustajarekisteritietoihin Luettelo matkustajarekisteritietojen (PNR) käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/681 2 artiklassa tarkoitetuista jäsenvaltioista, jotka ovat päättäneet soveltaa matkustajarekisteridirektiiviä EU:n sisäisiin lentoihin (Jos jäsenvaltio päättää soveltaa tätä direktiiviä EU:n sisäisiin lentoihin, sen on ilmoitettava aikomuksestaan kirjallisesti komissiolle. Jäsenvaltio voi toimittaa tai peruuttaa tällaisen ilmoituksen milloin tahansa. Komissio julkaisee tämän ilmoituksen ja sitä koskevan mahdollisen peruutuksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä.) ( Euroopan unionin virallinen lehti C 196, 8. kesäkuuta 2018 )

 
FREE EXCERPT

20.9.2019 FI Euroopan unionin virallinen lehti C 316/29

Sivulla 29:

Luetteloon lisätään seuraava jäsenvaltio, joka on ilmoittanut komissiolle matkustajarekisteridirektiivin soveltamisesta EU:n sisäisiin lentoihin:

— Portugali

...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL